Hệ sinh thái Infomedia Group

Cung cấp dịch vụ và công nghệ quảng cáo thế hệ mới
Cung cấp dịch vụ sáng tạo nội dung trên mạng xã hội
Cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ & bán hàng
Hệ thống mạng lưới đa kênh, đa nội dung

Dự án InfoGroup